Máy quét mã vạch 2 chiều Motorola DS3508

Máy quét mã vạch Motorola DS3508 Hiệu quả cao cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Thu thập dữ liệu cực nhanh và chính xác đối với mã vạch 1D và 2D, hình ảnh và nhãn phụ kiện trực tiếp (DPM), đồng thời hỗ trợ Nhận dạng Mã số .

Danh mục: